Egelopvang het Stekeltje

Egelopvang uit het Westland

JAARVERSLAG 2022

Het jaar 2022 was voor Egelopvang het Stekeltje een bijzonder jaar; er werden weer veel egels opgevangen en er zijn grote stappen gemaakt naar de toekomst.


Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ria Witkamp
Penningmeester: Michel van Berkel
Secretaris: Sandra Kroon
Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.


- Vluchtelingen We zijn aan het begin van het jaar gestart met het aanbieden van activiteiten aan vluchtelingen uit Oekraïne.

- Feiten
De officiële status en vorderingen van de stichting zijn gemaakt.
Totaal opgevangen egels in 2022.
Nooit eerder hebben we zoveel egel baby’s gehad totaal: 18, waarvan er 7 in de opvang geboren zijn.

-Educatie
Er zijn door ons weer gastlessen egel verzorgt voor het WNTweb op diverse scholen in het Westland en Hoek van Holland.

-Publiciteit
We hebben bij tal van activiteiten de egelopvang gepromoot.

-Samenwerking
We werken nauw samen met egelopvang Den Haag en staan in contact met egelopvang Zoetermeer en met Wildopvang Zuid Holland.

-Ondersteuning

Dierenlot

Wildopvang nl

- Financiële ondersteuning

- Financieel jaarverslag

-Toekomst
Stichting Egelopvang het Stekeltje is 1 van de participanten binnen het Dieren Opvang Centrum Westland.

VLUCHTELINGEN

Begin van het jaar kregen we vanuit de gemeente Westland (WNT web) het verzoek of wij iets konden betekenen voor een groep vluchtelingen vanuit de Oekraïne. Er was een groep moeders met kinderen ondergebracht en zij hadden behoefte aan afleiding en activiteiten. Er werd een programma opgezet en in een tweetal middagen werd er door 2 vrijwilligers informatie over de egel en de Egelopvang gegeven, maar de nadruk lag op ontspanning bieden. De middagen waren opgezet voor de kinderen, maar de volwassenen sloten ook graag aan.
Het was fijn dat we voor deze mensen iets mochten betekenen.

 • De egel
 • KnutselenFEITEN


- In Maart kregen wij onze ANBI-status toegekend.
- Vanaf April 2022 waren we officieel beneficiant van Stichting Dierenlot.
- Contract getekend met de gemeente Westland over het gebruik van het stuk grond aan de       Vierschaar.
- In het jaar 2022 hebben we 114 egels opgevangen vanuit het Westland e.o.
Dit jaar hebben we erg veel baby’s gehad, we hebben 21 egel baby’s gehad (3 waren al overleden bij aankomst)
Er waren 5 moeder-egels, 2 er van zijn bij ons bevallen. Dit is toch wel erg mooi om mee te mogen maken.

Egel moeder Amy is gevonden in een schuur in een woonwijk. De vinders hadden geen idee hoelang zij daar al had gezeten. Amy werd bij ons gebracht gecheckt en wat opgepept. Op de dag dat zij uitgezet zou gaan worden bleek dat zij bevallen was van 4 kleintjes. Vanaf dag 1 was zij een goede moeder en hebben we haar niet hoeven helpen. Toen kwam er een bericht vanuit dezelfde woonwijk; er miste iemand een egel die met regelmaat bij mw. kwam eten en zij had gehoord dat hij naar ons was gebracht. Contact werd gelegd en deze mw. is nu vrijwilliger bij ons; heeft haar tuin ook beschikbaar gesteld toen moeder weer uit mocht wennen en heeft later ook de jongen onderdak voor de winter verschaft. Moeder en jongen zijn in dezelfde woonwijk vrijgelaten in de wetenschap dat zij bij deze mw. onderdak, water en voer kunnen vinden.

 • binnenkomst Amy
 • De kleintjes na 5 dagen
 • Jonkies van Amy
 • Lydia_1EDUCATIE


Egelopvang het Stekeltje verzorgt gastlessen op scholen via het WNTweb. De Egelopvang krijgt hier een vergoeding voor. Scholen kunnen zich hiervoor inschrijven en krijgen dan deze lessen in de klas aangeboden, afgestemd op de leeftijd en leerniveau van de kinderen. Momenteel hebben we 3 vrijwilligers die deze lessen geven.
Er zijn door ons in 32 groepen deze egel gastles gegeven.PUBLICITEIT

Om de Egelopvang wat meer bekendheid te geven hebben wij aan een aantal activiteiten deelgenomen.
Zo was er een kraampje bij Careyn Woerdblok in Naaldwijk.
Tezamen met het DOCW en St. Dierenhulp Westland hebben we 3 dagen op het jaarfeest gestaan, waar wij een prijsvraag hadden bedacht; mensen konden raden hoeveel stekels er in een potje zaten.
Bij De Intratuin hebben we tijdens de dierendag een kraampje gehad.
Het mooie van deze acties zijn de gesprekken die het oplevert en om te horen hoeveel mensen er egels in de tuin hebben en ook daadwerkelijk helpen door bv voer en water neer te zetten.

 • reunie naaldwijk
 • Ria braderie
 • IntratuinSAMENWERKING


Wij werken nauw samen met de Egelopvang Den Haag, dit omdat wij nu nog niet de capaciteit hebben om erg zieke dieren op te vangen.
Verder hebben we met diverse egelopvang centra en wildopvang centra in de omgeving contact, we helpen waar we kunnen en delen ervaringen en kennis met elkaar.
Dierenkliniek het Westland is onze vaste dierenarts, bij de wat complexe zaken gaan wij naar Dierenkliniek Statenlaan.


ONDERSTEUNING


Helaas was wildopvang Zuid-Holland genoodzaakt om eind van het jaar de deuren te sluiten. Zij hebben ons veel materialen geschonken waar wij erg dankbaar voor zijn. Zoals: 2 couveuses, stellingen en boxen.
Stichting Dierenlot ondersteunt ons met hun voeracties.
Wildopvang Nederland gaat gesprekken aan met provincie en gemeente om te kijken of er landelijk een financiële steun kan komen voor wildopvangcentra van uit het rijk.

 • Dierenlot
 • podiummomenten

FINANCIELE ONDERSTEUNING

Financieel jaarverslag is toegevoegd.

Wij danken eenieder die een financiële bijdrage heeft geleverd aan onze stichting.


TOEKOMST


De egelopvang is 1 van de participanten in het Dieren Opvang Centrum Westland. De vergevorderde plannen voor dit centrum liggen bij de gemeente en worden bijgesteld en aangepast waar nodig.
Het is voor de egelopvang erg belangrijk dat er een professionele opvangruimte komt omdat we nu niet alle egels die zorg nodig hebben op kunnen vangen omdat we de capaciteit niet hebben. Ook de egels die nu meerzorg nodig hebben kunnen wij geen goede plek bieden en deze worden nu overgeschreven naar egelopvang Den Haag, met het gevolg dat zij niet meer terug komen in de natuur binnen het Westland.
Binnen dit centrum is er ook een mogelijkheid voor educatie aan diverse groepen. Dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de kwaliteit van het leven van de egel.